Asumispalvelut

Jotta asukas kokisi olonsa turvalliseksi ja itsensä tärkeäksi, teemme jokaisen Nurmeskodin asukkaan kanssa yksilölllisen suunnitelmaan palveluista tukemaan hänen arkeaan. Asukkaan kunnon mukaan tarjoamme asukkaillemme ympärivuorokautista hoitoa tai turvapalvelua. Turvapalvelussa asiakas hälyttää yöhoitajan paikalle tarvittaessa. Tavoitteenamme on, että asukas pystyy elämään itsenäistä elämää omassa kodissaan. Asukkaillamme on mahdollista saada henkilökohtaisen hoivan lisäksi tukea tavallisissa arjen askareissa esimerkiksi siivouksen ja aterioiden muodossa sekä lääkehuollossa.

Kotipalvelu

Kotipalvelun tehtävänä on tukea Nurmeskodin asukkaita heidän arjessaan. Jokaiselle asukkaalle tehtävä yksilöllinen palvelukokonaisuus voi sisältää apua esimerkiksi siivouksessa tai peseytymisessä. Kotipalveluun kuuluu myös turvapalvelu eli mahdollisuus hälyttää itselleen tarvittaessa yöhoitoa. 

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Nurmeskotiin voivat muuttaa myös henkilöt, jotka vaativat jatkuvaa hoitoa esimerkiksi vaikean muistisairauden takia. Ympärivuorokautisen  palveluasumisen asukkaalla on Nurmeskodin henkilökunnan tuki saatavilla ympäri vuorokauden. Asukasta autetaan arjen askareissa ja hän saa tarvitsemaansa hoitoa omaan asuntoonsa Nurmeskodissa.